199.898 euro voor een nieuw fietspad in Tienen

29 March 2019

199.898 euro voor een nieuw fietspad in Tienen

 

De provincie Vlaams-Brabant betaalde, na de afronding van de werken aan de nieuwe fietsverbinding in de Molenbergweg,  97.773,28 euro uit. Bij de start van de werken in 2017 betaalde ze al 102.125,18 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 199.898,46 euro.

Er is gekozen voor een tweesporenprofiel in beton, waarbij elk spoor met 1,20 m voldoende breed is voor elke soort fietser. Tussen beide sporen bevindt zich een half-verharde tussenstrook die de stad Tienen permanent zal onderhouden.

Bijkomende maatregelen, zoals een tractorsluis, moeten het sluipverkeer tegengaan.

De Molenbergweg vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Kumtich en Tienen. Op de gewestweg N3 ontbraken veilige fietspaden. De deels onverharde Molenbergweg is vervolledig heraangelegd van aan de Maalderijweg tot de Kleine Grijpen (R27).

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. 

 

Tweets

Laatste foto's