Brabantse trekpaarden tonen hun nut

24 June 2022

Brabantse trekpaarden tonen hun nut

 

Inzet van Brabants trekpaard in de economie

​​​Het plattelandsproject werd in 2019 opgestart om nieuwe toepassingen te zoeken voor het Brabants trekpaard in de hedendaagse maatschappij. Op die manier wilde de provincie Vlaams-Brabant haar steentje bijdragen in de instandhouding van het ras en de bewaring en verspreiding van de technieken en vaardigheden. Tijdens de projectperiode werden er 4 proeftrajecten opgestart.

​​​Er was de herintroductie van het trekpaard in de duurzame bosbouw. Dit gebeurde op de Wijngaardberg in Wezemaal. ​

​In Vollezele werd er een samenwerking opgezet tussen vzw De Okkernoot en nv Steenhout. De cliënten van de instelling kwamen daar tot rust door de werking met de trekpaarden. ​

​In brouwerij ‘Hof ten Dormael’ in Haacht werd de ‘paardentractor’ geïntroduceerd die er voor zorgde dat heel wat landbouwmachines aangedreven konden worden door paardentractie. ​

​Tot slot werd het team van de groendienst van het provinciedomein in Huizingen uitgebreid met 4PK. ​ De vier trekpaarden werden niet alleen ingezet voor het leegmaken van de afvalbakjes op het terrein, maar ook bij allerlei taken binnen het groenonderhoud.

In het provinciedomein van Huizingen worden trekpaarden ingezet bij het groenonderhoud (copyright: Lander Loeckx)

In het provinciedomein van Huizingen worden trekpaarden ingezet bij het groenonderhoud (copyright: Lander Loeckx)

“We kunnen vaststellen dat deze proefprojecten tot nu toe al heel succesvol zijn geweest. Voornamelijk het inzetten van trekpaarden in de bosbouw lijkt aan populariteit te winnen. De introductie van de paardentractor wekte op zijn beurt heel wat interesse vanuit de biolandbouw en trekpaardverenigingen die aan de slag gaan voor natuurbeheer, zoals het maaien van graslanden. Binnen de werking van het provinciedomein krijgen de trekpaarden steeds een prominenter aandeel”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

​​​Brabants trekpaard meer in de kijker zetten

“Eén van de bedreigingen voor het voortbestaan van de typische trekpaardencultuur, zoals jaarmarkten, stoeten en processies, is dat het doorsnee publiek vaak onvoldoende voeling heeft met het gebruik van het trekpaard. Dit wordt niet alleen aangegeven door de trekpaardverenigingen, maar werd ook aangehaald op de trekpaardraad”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Die raad is een initiatief dat mede door de provincie Vlaams-Brabant werd opgezet om de instandhouding van het trekpaard te ondersteunen. ​

​​​“Door onwetendheid worden normale situaties als negatief ervaren door het publiek. Denk bijvoorbeeld aan het zware halster met allerlei ‘vreemde’ attributen. We zien echter dat de mensen vaak bijdraaien wanneer ze de juiste uitleg of verantwoording krijgt bij die situaties. Vandaar dat we banners lieten maken die de gemeenten en trekpaardverenigingen eenvoudig kunnen ontlenen en gebruiken op hun evenementen. Dit initiatief is een mooie aanvulling op de reeds bestaande activiteitenpremie die nu voor trekpaardevents kan worden aangevraagd. Waarbij we ook vooral willen aantonen dat zowel provincie, verenigingen als trekpaardeigenaars het welzijn van hun dieren hoog in het vaandel dragen”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

 

Tweets

Laatste foto's