Mattenkot Vilvoorde krijgt premie.

1 October 2013

Mattenkot Vilvoorde krijgt premie.

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft 562.644,76 euro voor de restauratie van het voormalig Dominicanenklooster ‘het Mattenkot’ in Vilvoorde.
Vanaf volgend jaar zal enkel nog het Vlaamse Gewest restauratiepremies toekennen.

‘Het Mattenkot’, gelegen in de Lange Molensstraat tegenover het stadhuis, wordt in opdracht van de stad Vilvoorde gerestaureerd en omgevormd tot een administratief centrum.
Gebouwd als Dominicanenklooster deed het complex later dienst als, fabriek van matten –vandaar de populaire benaming ‘Mattenkot’- en als schoolgebouw.

‘We dragen voor 20% van de totale kostprijs bij in de restauratie van dit beschermd gebouw. Het resterende deel van 80% is voor het Vlaams Gewest en de stad Vilvoorde.
Het provinciale aandeel in het eerste en tweede voorschot voor een totaalbedrag van 562.644,76 euro wordt nu uitbetaald’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze koppelsubsidies, de verplichte bijdrage van provincies in de premie voor de restauratie van beschermde monumenten, afgeschaft.
Deze beslissing vloeit voort uit de interne staatshervorming en de taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.

‘Sinds 2003 investeerden we 20.270.000 euro aan de restauratie van beschermde gebouwen.
Afhankelijk van wie de aanvraag indiende – openbaar bestuur of privépersoon – droeg de provincie 7,5%, 15% of 20% bij in de kosten.
Het aandeel van de provincie wordt vanaf 2014 overgenomen door de Vlaamse overheid’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene

 

Tweets

Laatste foto's