PIVO en Ethias gaan veiligheid op de weg verhogen

14 November 2019

PIVO en Ethias gaan veiligheid op de weg verhogen

 

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse gaat samenwerken met verzekeraar Ethias. Ethias-klanten die een opleiding rijvaardigheid, schadepreventief rijden en prioritair rijden voor lokale besturen, dringende geneeskundige hulp, brandweer, politie en andere openbare diensten bij het PIVO volgen, krijgen een financiële tussenkomst. Op die vermindert de kostprijs van deze opleidingen waardoor er meer mensen opgeleid kunnen worden en de veiligheid op de weg verhoogt. Op 8 november werd de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het PIVO organiseert praktijkopleidingen rijvaardigheid, schadepreventief rijden en prioritair rijden voor lokale besturen, dringende geneeskundige hulp, brandweer, politie en andere (semi-) openbare diensten.

“Deze opleidingen zorgen voor bekwamere en veiligere chauffeurs bij deze doelgroepen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. “De Politiezone Antwerpen becijferde zelfs dat de investering in onze prioritaire rijopleidingen volledig terugverdiend wordt door een sterke daling in het aantal schadegevallen en ongevallen tijdens prioritaire ritten”.

Omdat deze praktijkopleidingen georganiseerd worden met 1 docent en 1 voertuig per 2 cursisten is de kostprijs voor deze opleidingen heel wat hoger dan de gemiddelde opleiding bij het PIVO. Hierdoor kunnen heel wat klanten slechts een beperkt aantal medewerkers deze opleidingen laten volgen.

“Voor Ethias en haar klanten vertaalt een daling van het aantal schadegevallen en ongevallen zich in een perfecte win-win situatie en een positief verhaal voor de klant en de verzekeraar”, zegt Benoit Verwilghen, Vice-CEO van Ethias. “Het preventief optreden zorgt ervoor dat de verzekeringsvoorwaarden beter kunnen worden afgestemd op de behoeften en de schadestatistiek en resulteert ook voor de klant in een beter beheer van de ongevallen. Bovendien vormen deze opleidingen een meerwaarde in het dienstverleningspakket dat Ethias aan haar klanten wil bieden”.

Door samen te werken krijgen Ethias-klanten binnen de PIVO-doelgroepen voor de praktijkopleidingen rijvaardigheid, schadepreventief rijden en prioritair rijden een belangrijke financiële tussenkomst van Ethias. Hierdoor zullen zij voor eenzelfde investering meer medewerkers veilig en vaardig kunnen leren rijden en zo de veiligheid op de weg verhogen.

Voor Ethias vormt het inzetten op preventie een belangrijk onderdeel van de strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Tweets

Laatste foto's