Uitbreiding fietsenstalling voor school De Kriekelaar uit Zemst

26 February 2019

Uitbreiding fietsenstalling voor school De Kriekelaar uit Zemst

 

Veilig naar school 

De provincie Vlaams-Brabant gaf een subsidie van 26.784 euro aan de Vrije Basisschool De Kriekelaar uit Zemst voor de vernieuwing van haar fietsenstalling.

De Vrije Basisschool De Kriekelaar in Zemst kampte met een grote parkeerdrukte in de onmiddellijke omgeving van de school.

Daarom werkte de provincie Vlaams-Brabant, samen met de school en de gemeente, een actieplan uit met verschillende kleine maatregelen die ervoor zorgen dat het aantrekkelijker en veiliger wordt om naar school te stappen en te fietsen.

“We geven immers subsidies voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger en aantrekkelijker maken. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De Vrije Basisschool De Kriekelaar in Zemst gebruikte de provinciale subsidie van 26.784 euro om haar fietsenstalling uit te breiden, te verharden en te overdekken.

 

Tweets

Laatste foto's