Vlaamse cleantechbedrijven makkelijker naar China dankzij Vlaamse provincies

28 February 2019

Vlaamse cleantechbedrijven makkelijker naar China dankzij Vlaamse provincies

 

Een nieuw project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant maakt het voor Vlaamse cleantechbedrijven gemakkelijker om het economisch potentieel van de Chinese markt te ontdekken. Een eerste actie vond plaats begin februari. Tijdens een sectorevent deelden bedrijven die al actief zijn in China hun ervaringen met geïnteresseerde bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven konden er bij een expertenpanel ook hun activiteiten aftoetsen aan de Chinese markt.

Waarom cleantechbedrijven? 

Veel Vlaamse cleantechbedrijven (clean technology, een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) zijn jonge, kleine, maar wel zeer innovatieve bedrijven. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen ze hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

Waarom China? 

De laatste 30 jaar kent China een grote mate van verstedelijking, zodat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin onze Vlaamse expertise een verschil kan betekenen. 

De Made in China 2025-strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Hét moment dus voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten.

Voor veel kmo’s is China echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein. 

Vlaamse provincies en het I²PCC-project

Alle Vlaamse provincies hebben een - vaak jarenlang - partnerschap met een zusterregio in China,  waarbij de nadruk ligt op economische samenwerking: Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi. Het nieuwe INTERPROVINCIAAL INTERNATIONALISERINGSPROJECT CHINA CLEANTECH (I²PCC) bouwt verder op deze partnerschappen, zodat er voor Vlaamse cleantechbedrijven een interessant netwerk ontstaat. 

Concreet organiseren de partners binnen I²PCC een traject van informatiesessies en gerichte bezoeken van Chinese delegaties aan onze Vlaamse cleantechsector. Er staat ook een bedrijfsmissie naar de verschillende partnerregio’s in China op de agenda. Na afloop van de bedrijfsmissie worden de voornaamste resultaten gedeeld met de volledige Vlaamse cleantechsector tijdens een slotseminarie. 

Eerste sessie

Een eerste sessie vond plaats op 5 februari 2019 in Brussel. Een honderdtal afgevaardigden van bedrijven woonden het sectorevent bij. Ze kregen er niet alleen info, maar ook de unieke kans om hun bedrijfsactiviteit te toetsen aan de Chinese markt bij een panel van experten. 

Het bedrijf EMTI, producent en verdeler van plantaardige bodemverbeteraars, deelde zijn ervaring met de Chinese markt tijdens het event met de aanwezige bedrijven: “Change is the only consistency in China. Het land ontwikkelt zich snel, het is nu het moment om hier de nodige tijd en moeite in te steken voor overheid en bedrijven.”

Vlaamse cleantechbedrijven toetsen hun bedrijfsactiviteit af aan de Chinese markt bij een expertenpanel

5 veelzijdige regio’s in China

Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor o.a. internationalisering: “Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu (provincie Sichuan). Dit partnerschap biedt een bevoorrechte toegang tot China en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen met smart city Chengdu op vijf thema’s: buitenlandse investeringen, de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (health, logistics, food, cleantech & creativity), people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen.” 

Andere projectpartners

Naast de vier provincies en POM Antwerpen zijn ook Flanders Investment & Trade (FIT) en Cleantech Flanders partner in dit project. 

Michèle Surinx, Deputy director Trade East Asia van het FIT: “De Chinese markt betreden vraagt langetermijninspanning en -visie. Vooraleer je op positieve resultaten kan rekenen, moet je heel wat stappen doorlopen: een werkbaar businessmodel opzetten, een kritische massa opbouwen, je merknaam uitbouwen, de snel wijzigende regelgeving onder de knie krijgen, je lokaal team trainen, de juiste partners vinden, inzicht krijgen in de snel evoluerende markt en het ontwikkelen van "China-ervaring". Om dit goed te doen, moet je op voorhand goed je huiswerk maken. Flanders Investment & Trade helpt je graag op weg.”

Frans Snijkers, director Cleantech Flanders: “Het I²PCC-project biedt Vlaamse bedrijven een uitstekende gelegenheid om zich te positioneren op de sterk groeiende Chinese markt voor Cleantech-oplossingen. In de wetenschap dat Innovatie en Cleantech het economische weefsel van een regio versterken, ondersteunt Cleantech Flanders voluit de ambities van het project de komende missie naar China.”

Voor de verwezenlijking van dit interprovinciale project ontvangen de projectpartners 193 198 EUR financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee wordt 40% van de projectkost gedekt. De overige 60% wordt ingebracht door de provincies en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen POM Antwerpen en POM Limburg. 

 

Tweets

Laatste foto's