Coalitiegesprekken Vlaams-Brabant afgerond

15 november 2012

Coalitiegesprekken Vlaams-Brabant afgerond

 

Onder leiding van afscheidnemend gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts bereikten de onderhandelingen over de coalitie binnen de deputatie van Vlaams-Brabant gisterenavond een nieuwe fase. De resultaten werden opgenomen in de akte van voordracht die aan de administratie wordt overgemaakt. Op 3 december duidt de kersverse provincieraad de gedeputeerden aan op basis van deze akten van voordracht.

 

Er werd een akkoord bereikt over de toewijzing van de mandaten en de bevoegdheidsverdeling, immers de deputatie mag dan al collegiaal beslissen, toch wordt er een taakverdeling afgesproken en een beleidsverantwoordelijke aangeduid.

 

Tegelijk werd ook afgesproken om het aantal raadscommissies van 10 naar 8 terug te brengen. Dit past binnen de interne staatshervorming waarbij de provincieraad kleiner (van 84 naar 72 leden) en de taakstelling scherper wordt.

 

Samenstelling deputatie

·         Monique Swinnen (CD&V)

·         Tom Dehaene (CD&V)

·         Julien Dekeyser (VLD)

·         Walter Zelderloo (VLD)

·         Karin Jiroflée (sp.a)

·         Luc Robijns (Groen!)

 

Bevoegdheidsverdeling (hoofdelementen)

·         Monique Swinnen
Welzijn – landbouw en platteland – Europa – waterlopen – toerisme en streekproducten – financiën – communicatie

·         Tom Dehaene
Stedebouwkundige vergunningen Halle-Vilvoorde – PIVO – internationalisering – wonen – mobiliteit – cultuur – Vlaams karakter

·         Julien Dekeyser
Stedebouwkundige vergunningen arrondissement Leuven – personeelsbeleid – ruimtelijke ordening – gebouwen– patrimoniumbeheer

·         Walter Zelderloo
Uitleendienst – recreatie – provinciedomeinen (Kessel-Lo, Halve Maan Diest, Het Vinne Zoutleeuw, Huizingen)

·         Karin Jiroflée
Onderwijs – scholen (PISO, Wijnpers, De Sterretjes, De Nobel) – sport – economie – EFRO-projecten – gelijke kansen

·         Luc Robijns
Milieu en duurzaamheid – milieuvergunningen – diversiteit – jeugd – Hanenbos – dierenwelzijn - ontwikkelingssamenwerking

 

Inhoudelijke accenten
Voor de inhoudelijke accenten binnen het coalitieakkoord wordt verwezen naar het persbericht van 19 oktober dat door de onderhandelende partijen werd verspreid en als bijlage bij dit persbericht wordt verstuurd.

 Informatie voor de pers:

Provincie Vlaams-Brabant

Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde, 016-26 70 22, kabinet.olbrechts@vlaamsbrabant.be

 

Monique Swinnen, huidig en toekomstig gedeputeerde, 016-26 70 57, kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

Tom Dehaene, toekomstig gedeputeerde, tom.dehaene@vlaamsparlement.be

Julien Dekeyser, huidig en toekomstig gedeputeerde, 016-26 70 43, kabinet.dekeyser@vlaamsbrabant.be

Walter Zelderloo, huidig en toekomstig gedeputeerde, 016-26 70 36, kabinet.walterzelderloo@vlaamsbrabant.be

Karin Jiroflée, huidig en toekomstig gedeputeerde, 016-26 70 29, kabinet.jiroflee@vlaamsbrabant.be

Luc Robijns, toekomstig gedeputeerde, luc.robijns@groen.be

 

Anja De Wolf, communicatiedienst, 016-26 71 66, 0474-45 19 72, anja.dewolf@vlaamsbrabant.be

 

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.