Groen licht voor betere fietssnelwegen. Europa steunt CHIPS-project

1 maart 2016

Groen licht voor betere fietssnelwegen. Europa steunt CHIPS-project

 

In CHIPS (Cycle Highways for smarter People Transport and Spatial Planning – fietssnelwegen voor slimmer personenvervoer en ruimtelijke ordening) zal de provincie Vlaams-Brabant samen met partners uit eigen land en uit de buurlanden innovatieve oplossingen en maatregelen ontwikkelen om het maximum uit fietssnelwegen te halen.  Wat hebben nieuwe gebruikers nodig om voor de fietssnelweg als mobiliteitsproduct te kiezen? Hoe kunnen fietsers elke dag nog vlotter tussen pakweg Herent en Zaventem  pendelen?  Hoe kunnen stations en autoparkeerplaatsen ideaal aangesloten worden op de snelle fietsverbindingen? Wat is het potentieel van ‘cycle oriented development’ – ruimtelijke planning  die de fietssnelweg benut als een belangrijke verkeersader? En vooral: hoe kunnen we een maximaal aantal pendelaars naar de fietssnelweg lokken?

‘We zijn heel blij met de Europese goedkeuring van dit project’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit en internationalisering . ‘Omdat het warm water niet uitgevonden moet worden, gaan we binnen CHIPS de komende jaren veel leren van elkaar en toepassen betreffende de aanpak van fietssnelwegen’.
Europese middelen voor fietssnelweg tussen Leuven en Brussel

De CHIPS-partners investeren in vijf fietssnelwegen. De provincie Vlaams-Brabant zet in op innovatieve maatregelen die gebruikers van de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel moeten helpen zich beter te oriënteren, hen meer informatie over de omgeving bieden en de ritten ook veiliger en comfortabeler maken.  De investeringen en bijhorende campagnes moeten de fietssnelweg ook een sterk imago geven en automobilisten verleiden ook voor de fiets te kiezen.

‘Fietssnelwegen zijn directe fietsverbindingen die een aangename en vlotte fietsrit mogelijk maken. Ze onderscheiden zich van andere fietsroutes door hun grote kwaliteit en hun eigen identiteit. Als ruggengraat van het fietsnetwerk laten ze fietsers toe om met een minimum aan vertragingen en conflicten langere afstanden af te leggen. Voor pendelaars vormen ze de meest milieuvriendelijke en vaak ook de vlotste manier om op hun werk te raken. Zeker in combinatie met een elektrische fiets bieden fietssnelwegen een goed alternatief voor de auto’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Samen werken aan fietssnelwegen
In eigen land werkt Vlaams-Brabant voor CHIPS samen met Leuven, Herent, Kortenberg, Zaventem, en Machelen, met Flanders Bike Valley, met de provincie Antwerpen en met mobiliteitspartners als  De Lijn, Brussel Mobiliteit, Ruimte Vlaanderen en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Fietsberaad Vlaanderen en  Mobiel 21.

De internationale partners van CHIPS zijn de provincie Gelderland (Nederland), de Duitse regio’s Ruhr, Frankfurt en Rhein-Neckar, de Britse fietspromotor Sustrans, de Nederlandse hogeschool NHTV en de Europese Fietsersfederatie (ECF). 

CHIPS wordt voor een deel gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Interreg Noordwest-Europa. Dat programma steunt transnationale samenwerking om de regio Noordwest-Europa economisch te versterken en  innovatie, duurzaamheid en cohesie in de hand te werken.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.