Internationalisering

Inzake internationalisering wil de provincie voluit inzetten op slimme specialisatie en op het aangaan van strategische allianties met zowel een territoriale als een transversale focus.
Slim specialiseren doen we door enkel te werken in de clusters Lifetech, Logistech, Cleantech en Createch zonder daarbij de aan ICT- en nanotechnologie gerelateerde toepassingen uit te sluiten. De territoriale focus moet nog bepaald worden. We zullen een keuze maken na een grondige en objectieve analyse van de sterktes van de regio,  de reële samenwerkingskansen en de potentiële winst die samenwerking kan opleveren.

 

Het is ook geen nieuw gegeven dat  internationale ervaringsuitwisseling vaak leidt tot nieuwe inzichten inzake de aanpak van regio-specifieke knelpunten. Als voorbeeld kan hier gedacht worden aan de bijdrage van slimme logistiek tot het helpen ontwarren van mobiliteitsproblemen.

 

Om de internationale profilering van de regio voldoende slagkracht te geven dient er performant promotiemateriaal uitgewerkt te worden en moet de interne capaciteit voldoende sterk zijn.

 

Tweets

Laatste foto's