Met de fiets van Halle naar Brussel? Piece of cake!

24 april 2017

Met de fiets van Halle naar Brussel? Piece of cake!

 

 

De fietssnelweg F20 brengt fietsers van Halle langs het kanaal tot Brussel. In Brussel sluit het aan op het gewestelijke fietsroutenetwerk.

‘Deze “Kanaalroute-Zuid”, één van de vier prioritaire fietssnelwegen, is een echte fietssnelweg waar het vlot en aangenaam fietsen is. Het traject met comfortabele brede paden is autoluw waardoor de fietser op een aangename en snelle manier zich kan verplaatsen. De mooie panorama’s, het groen en de gezondheidswinst krijgt men er gratis bij’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Het is een vlotte verbinding voor het woon-werkverkeer van het Pajottenland naar de werkplekken in Brussel en de rand’.

De provincie Vlaams-Brabant liet studiebureau Tractebel een onderzoek doen naar de knelpunten langs het kanaal voor het deel tussen het station van Halle en de N6 die op korte termijn kunnen opgelost worden. Vanaf 2018 kunnen deze knelpunten aangepakt worden.

Samen met de Fietsersbond, de stad Halle, Beleid Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) werden er 16 knelpunten geselecteerd waar op korte termijn oplossingen mogelijk zijn:

 • Knelpunt 1: kruispunt Klabbeeksesteenweg – Heldenstraat

Probleem: geen fietspad aanwezig

Oplossing: doortrekken van dubbelrichtingsfietspad

 

 • Knelpunt 2: aansluiting Malheidebrug

Probleem: steile helling vanaf de kanaalroute naar de brug

Oplossing: er wordt een nieuwe aantakking aangelegd die minder steil is

 

 • Knelpunt 3: Bospoortbrug

Probleem: De fietssnelweg kruist op deze locatie een relatief drukke secundaire weg. Het kruispunt is onoverzichtelijk. De fietssnelweg heeft geen voorrang.

Oplossing: Na de openstelling van de Zuidbrug kan de fietssnelweg voorrang krijgen op de Sint-

Rochusstraat die dan gedegradeerd wordt tot lokale weg.

 

 • Knelpunt 4: Graankaai

Probleem: Langs de Graankaai is een dubbelrichtingsfietspad aanwezig. Het fietspad is echter te smal om als volwaardig dubbelrichtingsfietspad te fungeren. Het voldoet zeker niet aan de normen voor een fietssnelweg.

Oplossing: De stad Halle is akkoord om de Graankaai autovrij te maken tussen de Bospoortbrug en de Molens Dedobbeleer. Hierdoor verdwijnen circa 37 parkeerplaatsen.

 

 • Knelpunt 5 + 6: Graankaai noord + rotonde Nederhem

Probleem: Het bestaande dubbelrichtingsfietspad is te smal om als volwaardig dubbelrichtingsfietspad te functioneren. Verschillende toegangen kruisen het dubbelrichtingsfietspad en fietsers worden geconfronteerd met parkeermanoeuvres.

Oplossing: Er zal enkel nog verkeer in functie van parkeren (stationsparking) en kiss & ride in het noordelijke deel van de Graankaai rijden. Omdat het om lokaal bestemmingsverkeer gaat in een doodlopende straat, zullen fietsers gemengd met het gemotoriseerd verkeer kunnen rijden. Het bestaande fietspad wordt dan deel van het voetpad.

 

 • Knelpunt 7 + 8: Roggemanskaai, Jean Laroystraat en aansluiting Porseleinstraat

Probleem: Langs de Felix Roggemanskaai is een dubbelrichtingsfietspad aanwezig ten oosten van de rijweg. Het fietspad is echter te smal om als volwaardig dubbelrichtingsfiets te kunnen functioneren en is niet vrijliggend. Het fietspad is ook niet overal in goede staat. Dit is de bottle neck van heel de route.

Oplossing: Er wordt een fietspad aangelegd tussen de rijweg en het kanaal.

 

 • Knelpunt 9: Waterloobrug - Alsembergsesteenweg

Probleem: de kanaalroute Zuid kruist er met de fietssnelweg naar Brussel via Beersel. De fietsrelatie is niet duidelijk in het wegbeeld aanwezig. De aanwezige fietsinfrastructuur beantwoordt niet aan de kwaliteitseisen van een fietssnelweg.

Oplossing: er is nog geen concensus

 

 • Knelpunt 10: Stationsstraat – Sashoek

Probleem: De fietssnelweg kruist de Stationsstraat – Laaklinde gelijkvloers. Een betere beveiliging van de oversteek is gewenst. Ook verder richting Brussel ontbreekt nog voor een deel de fietsinfrastructuur.

Oplossing: De voorkeur gaat naar de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in het verlengde van het jaagpad, naast het kanaal. De fietser krijgt voorrang op het kruisende autoverkeer op basis van dynamische verkeerslichten (zie voorbeeld in Breda, primeur voor Vlaanderen). Als de fietser komt aangereden, springt het licht voor hem op groen, het autoverkeer krijgt rood. Deze oplossing is hier nodig omwille van de slechte zichtbaarheid en de snelheid van het autoverkeer.

 

 • Knelpunt 11: fietsbrug Lot – Ruisbroek (wordt aangepakt door W&Z)

 

 • Knelpunt 12: Sasplein

Probleem: De fietssnelweg kruist het Sasplein gelijkgronds, ter hoogte van de brug over het

kanaal. Het gaat om een onbeveiligde oversteek. Het verkeer op het Sasplein heeft voorrang

op het verkeer op de fietssnelweg en de oversteekplaats ligt net naast een scherpe bocht.

Oplossing: Een verhoogde oversteekplaats met fietssnelweg in de voorrang op de huidige locatie krijgt de voorkeur. Op deze locatie ontstaat regelmatig file waardoor de gereden snelheid laag

ligt. Ook dient men af te remmen voor de bocht, waardoor de snelheid eveneens lager ligt. Een lichtengeregeld kruispunt is hier daardoor niet aan de orde.

 

 • Knelpunt 13: Kanaaloever west : wordt niet behandeld

 

 • Knelpunten 14 en 15 : nog geen consensus

 

 • Knelpunt 16: verlichtingsvisie

Probleem: er is vandaag geen verlichting aanwezig

Oplossing: W&Z heeft een dossier ingediend bij EFRO waar o.a. ook de verlichting van de heel fietssnelweg in wordt voorgesteld.

 

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.