Mobiliteit

Hieronder de klemtonen die ik deze bestuursperiode wil leggen op het vlak van ons provinciaal mobiliteitsbeleid (STOP-principe als uitgangspunt):

STAPPERS
Niet enkel focussen op trage wegen, maar ook op voetpaden als mogelijk “missing link” (wandelnetwerken rond scholen, woonzorgcentra,…).

TRAPPERS
Meer middelen voor functioneel fietsen (naar het werk, naar school,…): het kersverse FietsGEN rond Brussel aanleggen (15 fietsverbindingen naar onze hoofdstad), met prioriteit voor de HST-route tussen Leuven en Brussel, de OMA-B-route tussen Asse en Brussel en de Kanaalroute ten noorden en ten zuiden van Brussel.

Fietscomfort als voorwaarde: zoveel mogelijk asfalt als ondergrond.

Vlaams-Brabant moet (ook) gekend raken als “fietsprovincie”.

OPENBAAR VERVOER
Vinger aan de pols houden bij de gemeenten in het kader van de toekomstplannen van De Lijn (nieuwe tramlijnen naar en rond Brussel,…) en de NMBS (GEN,…).

PERSONENWAGENS

Aandringen op de snelle optimalisatie van de Ring rond Brussel (EN de aanleg van het fietsGEN, EN de uitbreiding van het openbaar vervoer). Dit moet vooral het sluipverkeer uit de gemeenten in de Rand halen.

(ANDERE)

De provincie als motor voor netwerking tussen gemeenten (uitwisselen van goede ideeën, vinger aan pols houden zodat provincie weet wat leeft bij de gemeenten), en als facilitator tussen bovengemeentelijke instanties (AWV,…) en gemeenten.

Klemtoon op het ondersteunen van scholen.

Meten is weten: meer cijfers verzamelen over verplaatsingsgedrag in onze provincie om efficiënter de middelen in te zetten en later te kunnen vergelijken.

Tom Dehaene | Gedeputeerde Mobiliteit

 

Tweets

Laatste foto's