57.626 euro voor 9 erfgoedprojecten

22 december 2016

57.626 euro voor 9 erfgoedprojecten

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft 57.626 euro aan 9 erfgoedprojecten in Aarschot, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem en het Dijleland. Deze subsidies gaan naar projecten die historisch en archeologisch erfgoed onderzoeken, registreren of ontsluiten.
‘Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.
Ontsluiting erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant geeft 46.126 euro subsidies aan 8 erfgoedprojecten in Aarschot, Averbode, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Lennik en Leuven.

•    De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie bereidt de publicatie van het oorlogsdagboek van Louis Nijs, een Aarschotse soldaat in de Eerste Wereldoorlog, voor.  Aan de publicatie zijn een academische zitting en een tentoonstelling verbonden. Hiervoor ontvangt de organisatie een subsidie van 2.000 euro. 

•    Heemkring Averbode bereidt een rijk geïllustreerde publicatie voor over het ontstaan en de ontwikkeling van jeugdbewegingen in Averbode tussen 1945 en 1965 op basis van archiefonderzoek en mondelinge geschiedenis.  Naar aanleiding van de publicatie is een voordracht voor het grote publiek voorzien.  Dit project, dat ook huidige jeugdbewegingen actief laat deelnemen, krijgt 3.000 euro.

•    De gemeente Dilbeek ontvangt 1.126 euro voor het begeleidingstraject ‘Buurten met erfgoed’ voor scholen. Erfgoedwerkers en leerkrachten lager onderwijs werken samen een project uit rond het erfgoed in de schoolomgeving. 

•    GC De Oude Pastorie van Kapelle-op-den-Bos wil het kunstwerk Prima Mater van Koenraad Tinel en de daarrond liggende site aan de kerk van Ramsdonk ontsluiten via een project over herinneringseducatie voor jongeren.  Er wordt ook een link gelegd met de Dossinkazerne en het Fort van Breendonk.  Voor dit project ontvangt het GC een subsidie van 2.000 euro. 

•    Erfgoedhuis Kortenberg beschikt over een belangrijke collectie van foto’s, postkaarten, schilderijen, tekeningen, op vlaggen en andere dragers.  Het project omvat de digitalisatie, inventarisatie en digitale publieksontsluiting van deze collectie.  Men zal ook nieuw materiaal verzamelen via een traject van publieksparticipatie.  Hiervoor krijgen ze 7.500 euro. 

•    Theater Tartaar uit Lennik bereidt een project voor over het beeldend verwerken van het erfgoed van Pajottenland en Zennevallei.  Het traject met workshops wordt uitgevoerd door de acteurs, in samenwerking met leerlingen van een lagere school en kunstenaars. Hiervoor krijgen ze 12.000 euro.  

•    Stadsarchief Leuven ontvangt een subsidie van 12.500 euro voor de digitalisering van de regionale perscollectie (1773-1945) die door verzuring bedreigd is. De kranten zullen online beschikbaar gemaakt worden via een website. De opgebouwde kennis zal gedeeld worden met andere Vlaams-Brabantse culturele erfgoedcollecties. 

•    Variaties vzw wil 48 gedigitaliseerde geluidsopnames uit de jaren 1960-’70 van Vlaams-Brabantse dialecten voorzien van schriftelijke samenvattingen en steekwoorden.  Verder wil de organisatie deze collectie onder de aandacht brengen van erfgoed- en cultuuractoren en zal ze verdere vormen van ontsluiting uitwerken. Voor dit project krijgt ze 6.000 euro.

Archeologische projecten

•    Het  Regionaal Landschap Dijleland  wil de  voormalige stedelijke ijskelder van Leuven opgraven en ontsluiten. De ijskelder is mee beschermd als deel van de Eduard Remyvest en is eigendom van de stad Leuven. De subsidie van 11.500 euro zal gebruikt worden om een geofysisch onderzoek te laten uitvoeren om de toegang aan de Brusselsepoort  te lokaliseren en voor de coördinatie en opvolging van het project door het Regionaal Landschap. 

Vanaf 2017 zijn er geen aanvragen meer mogelijk voor deze archeologische opgravingen. Het ‘Provinciaal reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant’ wordt afgeschaft op 31 december 2016.
Voor de betaling van opgravingen voorziet de Vlaamse overheid in de financiering via de een archeologisch solidariteitsfonds en een premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoek.
Voor publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten en cultuur-toeristische ontsluitingsprojecten in verband met archeologie kan men nog wel een financiële ondersteuning aanvragen via het reglement ‘Projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed’.

Meer info: www.onroerenderfgoed.be

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.