188.940 euro voor nieuwe en veilige fietspaden in Roosdaal

20 februari 2017

188.940 euro voor nieuwe en veilige fietspaden in Roosdaal

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 188.940,07 euro gegeven voor de aanleg van fietspaden in de Koning Albertstraat in Roosdaal. De provincie Vlaams-Brabant heeft 80.547,04 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in de Koning Albertstraat in Roosdaal. Bij de start van de werken in 2015 betaalde de provincie al 108.389,03 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 188.940,07  euro.

Langs beide zijden en over een lengte van 650 meter zijn er verhoogde aanliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd. De fietspaden kregen een comfortabele breedte van 1,75 meter en zijn aangelegd in een asfaltverharding. De aanwezige restruimte werd ingericht als voetgangerszone.  De bestaande rijbaan met een breedte van 5,40 m bleef behouden. 

Investeren in fietsen
‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.

Fietsfonds helpt gemeenten
De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.