Zelfuitleen in bib Scherpenheuvel-Zichem

3 april 2017

Zelfuitleen in bib Scherpenheuvel-Zichem

 

Er zijn twee uitleenbalies waar de bibbezoeker de werken zelf scant met de bibliotheekpas of de identiteitskaart. Om de werken terug in te leveren, moeten ze in de zwarte inleverkast worden gelegd. Die werkt op radiogolven en registreert automatisch elk voorwerp dat gelabeld is. Buiten aan de inkom is een inleversluis geïnstalleerd waar de werken kunnen worden binnengebracht als de bib gesloten is. De sluis gaat pas open nadat het gelabelde werk tegen de scanner wordt gehouden.

Aan de effectieve inwerkingstelling is een berg werk voorafgegaan. De bibmedewerkers zijn al in mei van vorig jaar begonnen om alle items uit de collectie , een 60.000 stuks,  te voorzien van een digitaal label. Een monnikenwerk waar ze maar liefst een half jaar mee bezig zijn geweest. Verder is het systeem gebaseerd op radiogolven en zoiets vraagt de aanschaf van speciale hard- en software.  Tot slot moesten de bestaande balie en de buitenomgeving worden aangepast. Voor de schrijnwerkerij, elektriciteit, gat voor de inleversluis …  werd beroep gedaan op de technische uitvoeringsdienst  van de stad.

“Het totale kostenplaatje bedraagt bijna 61.000 EUR waarvan wij 18.600 EUR gesubsidieerd hebben gekregen via de provincie. “We hebben lang getwijfeld of we deze investering zouden doen gezien de kostpijs. De belangrijke financiële ondersteuning vanuit de provincie heeft ons uiteindelijk over de streep getrokken” aldus burgemeester Manu Claes.
De zelfscanning betekent dat de bibmedewerkers niet meer constant aan de balie gebonden zijn. Zij kunnen meer tijd investeren in het begeleiden, wegwijs maken en informeren van de bezoekers. Om het met de woorden van bibliothecaris Marianne Peeters te zeggen: het bibpersoneel kan aan “floorwalking” doen. Als zij rondlopen in de bib spreken de mensen hen spontaner aan om hulp te vragen om het juiste boek te vinden… .

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.