275.058 euro voor nieuwe fietspaden in Londerzeel

5 mei 2017

275.058 euro voor nieuwe fietspaden in Londerzeel

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft  131.407,43 euro betaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in Blauwe Hoek en Klein Holland. Bij de start van de werken in 2015 betaalde de provincie al 143.651,14 euro. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 275.058,56 euro.
 
De nieuwe fietspaden langs Blauwe Hoek en Klein Holland werden aangelegd over een lengte van ca. 1 kilometer tussen Ursene en de Spoelberchstraat.
Het zijn brede fietspaden in roodbruine asfaltverharding. De asfaltverharding is de beste garantie op een hoog fietscomfort.
Voordien lag er een te smal fietspad met tal van verzakkingen. Op een aantal plaatsen kwam dit fietspad tot tegen de gevels. De rijweg was, met 7,30 meter zonder goten, te breed om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te kunnen handhaven.
Bij de heraanleg werd de rijbaan versmald tot 6 meter. De snelheid tussen Ursene en de Spoelberchstraat werd uniform verlaagd tot 50 km/u. Zo is er nu een eenduidige snelheid wat ook de veiligheid van de zachte weggebruiken ten goede komt.
Het wegsegment tussen het kruispunt met de Spoelberchstraat en het station van Londerzeel werd ingericht als verblijfszone met een maximale snelheid van 30km/u.

Investeren in fietsen

‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.