Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Hoegaarden en Wemmel

10 juni 2016

Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Hoegaarden en Wemmel

 

Fietspaden langs de Waversesteenweg in Hoegaarden

De provincie Vlaams-Brabant geeft 709.345,04 euro subsidie bij de start van de werken aan nieuwe fietspaden langs de Waversesteenweg, vanaf het kruispunt Tramstraat tot aan de grens met Tienen. Het traject is ongeveer 3,8 kilometer lang. De Waversesteenweg is door de provincie aangeduid als een bovenlokale functionele fietsroute. De route verbindt Meldert met Oorbeek en sluit aan op andere functionele fietsroutes binnen Hoegaarden en de buurgemeenten. 

‘Binnen de gemeente Hoegaarden is deze as belangrijk omdat het de kern Oorbeek rechtstreeks met het centrum van Meldert verbindt waar het Sint-Janscollege is gelegen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. 

Momenteel zijn er enkel aanliggende, smalle en oncomfortabele fietspaden aazig langs de Waversesteenweg. Fietsers fietsen hier vlak langs de rijbaan waar auto’s hen aan hoge snelheid passeren. 

Langs beide zijden van de weg worden dit jaar nieuwe eenrichtingsfietspaden aangelegd. De fietspaden krijgen een comfortabele breedte van 1,75 meter en worden aangelegd in een rode betonverharding. 

Om hoge snelheden te ontmoedigen en om plaats te bieden aan veilige fietspaden wordt de rijweg waar nodig smaller gemaakt, ook wordt de zone 90 teruggebracht tot zone 70. Fietspaden langs Rassel in Wemmel

De provincie Vlaams-Brabant geeft 270.775,66 euro subsidie voor bij de start van de werken aan nieuwe fietspaden langs Rassel, vanaf de grens met buurgemeente Asse tot aan het kruispunt Windberg/Kaasmarkt. Het traject is ongeveer 800 meter lang.

‘De route Rassel-Robbrechtstraat-Zijverbindt Groot-Bijgaarden, Zellik, Relegem en Wemmel en sluit aan op de functionele fietsroute op de Boechoutlaan. Binnen de gemeente Wemmel is deze as belangrijk omdat het de kern Boechout rechtstreeks met het centrum van Wemmel verbindt en langsheen een aantal grote scholen loopt’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.  

Momenteel liggen er geen fietspaden in Rassel. Fietsers fietsen, gemengd met het gemotoriseerd verkeer, op de rijweg. Bovendien is de huidige rijweg zo’n 7 meter breed. Hierdoor liggen de effectieve rijsnelheden vaak een stuk hoger dan 50km/u. 

Langs beide zijden van de weg zullen dit jaar nieuwe eenrichtingsfietspaden worden aangelegd. De fietspaden krijgen een comfortabele breedte van 1,75 meter en worden aangelegd in een rode betonverharding. 

De rijweg wordt smaller gemaakt om te hoge snelheden te ontmoedigen en om plaats te bieden aan veilige fiets- en voetpaden. 

Investeren in fietsen 

‘Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt’.

 Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor de fietspaden in Hoegaarden en Wemmel komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. 

Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.