Provincie Vlaams-Brabant

 

Einde 2012 heb ik na 8,5 jaar Vlaams Parlement de overstap naar de deputatie van Vlaams-Brabant gemaakt.
Ik heb mij die overstap nog geen minuut beklaagd. Vanop mijn nieuwe plaats kan ik veel meer sturen en kan ik veel beter inspelen op vragen van gemeenten, verenigingen en burgers. 
Via mijn bevoegdheden overtuig ik dagelijks vele mensen van de meerwaarde van het provinciaal bestuur.

In lijn met de interne staatshervorming zullen we accenten (ver)leggen en keuzes maken. Op mobiliteit en wonen mogen we echter niet verder beknibbelen. Integendeel.
Ik zeg dat niet omdat dat mijn beleidsdomeinen zijn, maar omdat we als provincie echt een verschil kunnen maken op die vlakken.

We trekken de komende jaren miljoenen euro’s extra op jaarbasis uit voor fietsbeleid. Op die manier dragen we bij tot het oplossen van de mobiliteitsknoop in onze regio en tot een klimaat-neutrale provincie.

Voor wonen gaat het o.a. over steun aan huisvestingsmaatschappijen om hun bestaande woningen energiezuiniger maken, over nieuwe woonvormen promoten (woningdelen, co-housing, bescheiden wonen, …) en het aanpassen van woningen van zorgbehoevenden.
In 2014 krijgt de provincie met Vlabinvest een nieuw instrument in handen om aan grondbeleid te doen.

Op het vlak van cultuur bevorderen we intergemeentelijke samenwerkingen, werken we aan een gebiedsdekkend depotbeleid, organiseren we provinciale tornooien voor toneelverenigingen en koren, en werken we aan een verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheekbeleid. Een nieuw reglement voor de subsidiëring van éénmalige innovatieve cultuurprojecten zal worden opgesteld.

Onze provincie is “onthalend” en toch waken we over het Vlaamse karakter van onze provincie. Integratie mag echter niet verengd worden tot taal, noch tot uitsluitend initiatieven van de overheid.
Hier links vindt u meer toelichting bij mijn verschillende bevoegdheden.

Tom

PS: Wil je op de hoogte blijven van mijn initiatieven en activiteiten, schrijf u dan in op mijn nieuwsbrief hier links onderaan op deze pagina.

 

 

 

Tweets

Laatste foto's