Schoolomgeving De Zonnewijzer in Weerde wordt veiliger

5 december 2016

Schoolomgeving De Zonnewijzer in Weerde wordt veiliger

 

De Vrije Basisschool De Zonnewijzer kampt met een grote verkeers- en parkeerdrukte in de omgeving van de school.
Andere vaak genoemde knelpunten zijn de hoge snelheid van het autoverkeer, de moeilijke bereikbaarheid van de huidige fietsenstalling en het gebrek aan stalmogelijkheid voor fietsen.
De gemeente Zemst nam al een aantal maatregelen die de veiligheid voor stappers en trappers naar de school gevoelig verbeterden, zoals de invoering van het concept schoolstraat in de Pastorijstraat, de heraanleg van de Damstraat in Weerde met verkorte oversteekplaatsen en de invoering van zone 30.

‘We geven deze subsidies voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger moeten maken voor stappers en trappers’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer.  De gemeente krijgt nu een eerste helft van de subsidie. Na afronding van het dossier wordt de rest betaald’.

Met een reeks kleine maatregelen wordt de route naar de school en de schoolomgeving nog aantrekkelijker en veiliger. Het gaat om de plaatsing van een overdekte fietsenstalling en van twee snelheidsindicatieborden zone 30 in de Dorpsstraat, de invoering van een parkeerverbod aan één kant van de Dorpsstraat en de aanleg van een verkorte oversteekplaats en een beveiligde voetpaduitstulping in de Dorpsstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kostervoetweg.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.