Veiliger naar de GBS Den Elzas in Huldenberg

2 juni 2017

Veiliger naar de GBS Den Elzas in Huldenberg

 

‘We geven een subsidie van 26.307,79 euro voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger moeten maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘De gemeente Huldenberg nam al heel wat maatregelen. Met onze subsidies ondersteunen we nu een reeks van kleine maatregelen en maken we zo de route naar school en de schoolomgeving nog aantrekkelijker en veiliger’.

De schoolomgeving van GBS Den Elzas kampt met een reeks van knelpunten, zoals overdreven snelheid aan de Elzasstraat, het gevaarlijke kruispunt van de Elzasstraat met de N253 en gevaarlijke oversteken tussen de Smeysberg en het IJsepad en via het zebrapad aan de Elzasstraat.
Bovendien is er op het schooldomein geen fietsenstalling voor kleuters en personeel. Veilige en degelijke voet- en fietspaden rondom de school waren er niet en auto’s stonden foutgeparkeerd op voetpaden of op andere storende plaatsen. De schoolbus parkeerde achteraan de school tussen  de lopende en fietsende kinderen.
De gemeente Huldenberg nam al maatregelen en verbeterde zo de veiligheid voor stappers en trappers. Dankzij digitale snelheidsborden accentueerde ze de zone 30. Wegmarkeringen ‘opgelet schoolgaande kinderen’ en twee potloodborden ter hoogte van de schoolingang zorgen voor meer zichtbaarheid.
Ook legde de gemeente het voetpad voor de school aan de Elzasstraat opnieuw aan en kwam er een parkeerplaats voor de bus voor de school aan de Elzasstraat bij.
Bovendien startte de gemeente het overleg met het Agentschap voor Wegen en Verkeer op over het kruispunt van de Elzasstraat met de de Borremansstraat, de N253.

‘Met de provinciale subsidie realiseren we een reeks van kleine maatregelen. Zo komt er een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt van de Smeysberg met het IJsepad, plaatsen we borden ‘opgelet overstekende voetganger’ met bi-flash aan de Smeysberg ter hoogte van de kruising met het IJsepad en is er de plaatsing van LED zebrapadverlichting aan de Elzasstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan de school voorzien. Tot slot komt er een overdekte fietsenstalling op de school’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

 

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.