Vlaams karakter in de rand

Het versterken van het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant door deelname te stimuleren van zo veel mogelijk mensen aan een open en verdraagzame leefgemeenschap waar het Nederlands de voertaal is, deel te nemen.

Dit doen we onder andere door:

  • Het versterken van het Vlaams karakter in de faciliteitengemeenten en de Vlaamse Rand via de werking van vzw ‘de Rand’
  • Het voeren van sensibiliserings- en taalpromotieacties gericht op het onthaal en de integratie van anderstaligen in samenwerking met lokale besturen en andere partners
  • Betoelagen van goede lokale initiatieven die bijdragen aan het versterken van het Vlaams karakter van onze provincie.

Tom Dehaene | Gedeputeerde Vlaams-Brabant

Tweets

Laatste foto's