Welzijn op het werk

Veilige en kwalitatieve werkomgeving met bijzondere aandacht voor interne milieuzorg

Veiligheid en duurzaam handelen zal verder geïntegreerd worden in de dagelijkse werking van de organisatie. De provincie zal  in het kader van klimaatneutraliteit ook streven naar sterk energiezuinige nieuwbouwprojecten. Ook in de bestaande gebouwen en installaties van het eigen provinciaal patrimonium zullen waar mogelijk energiebesparende maatregelen verder geïmplementeerd worden.

 

Tweets

Laatste foto's