Wonen

Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen blijft een gigantische uitdaging in Vlaams-
Brabant. De provincie moet hier dan ook een ambitieus beleid durven voeren.

De provincie wil bijdragen aan een woning die voldoet aan de normen qua kwaliteit, comfort, veiligheid
en energieprestatie voor iedereen. We willen dan ook onze inwoners blijven stimuleren en
financieel steunen om hun woning te isoleren of aan te passen aan hun zorgnoden. Vooral in
de lagere segmenten van de huurmarkt, maar ook bij, vooral oudere, eigenaars zijn er nog
veel woningen die niet aangepast zijn.

De ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerking op vlak van wonen, de
Wooninfopunten, moet zorgen voor een gebiedsdekkend aanbod.
Een bijkomende doelstelling is het structureel betrekken van de OCMW’s bij het
woonoverleg, in lijn met de aandacht voor kansengroepen doorheen het hele woonbeleid.

De uitvoering van het PRUP “Weekendverblijven” is een kans om betaalbaar kleinschalig
wonen te realiseren en om te experimenteren met vernieuwende concepten van betaalbaar
wonen.

De provincie gelooft in woningdelen als mogelijk antwoord op verschillende
woonproblematieken.

Tweets

Laatste foto's